Takaisin

Rekisteri sydäniskureista

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Suomen Sydänliitto ry

Oltermannintie 8, PL 50

00621 HELSINKI

puh. 09 752 7521

Rekisterin nimi

Defi.fi-rekisteri

Yhteyshenkilö

Mari Blek-Vehkaluoto, kehittämispäällikkö

Suomen Sydänliitto ry

PL 50

00621 HELSINKI

p. 050 325 5633

sähköposti mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Defi.fi-rekisteri on tietokanta, johon kerätään sijainti-, saatavuus- ja yhteyshenkilötiedot Suomen defibrillaattoreista eli sydäniskureista. Tarkoitus on, että lähin sydäniskuri löytyy elvytystilanteessa nopeasti. Sydäniskureiden tiedot näkyvät sekä defi.fi-verkkopalvelussa että Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovelluksessa.

Rekisteröinti perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen kuuluvat luonnolliset henkilöt ovat itse lisänneet tiedot rekisteriin.

Järjestelmä lähettää sydäniskurin yhteyshenkilölle pyynnön tarkistaa tietojen ajantasaisuus sähköpostitse kerran vuodessa. Yhteyshenkilöille voidaan myös lähettää defi.fi-rekisteriin tai elvytykseen liittyvää tietoa, ja heihin voidaan ottaa yhteyttä defi.fi-rekisteriin tai elvytykseen liittyvissä asioissa.

Rekisterin hallinnoinnista vastaavat Suomen Punainen Risti, Suomen Elvytysneuvosto ry ja Suomen Sydänliitto ry. Suomen Sydänliitto ry toimii rekisterinpitäjänä.

Rekisterin tietosisältö

Sydäniskurin omistaja, haltija tai yhteyshenkilö lisää itse laitteensa rekisteriin. Rekisteröiminen on vapaaehtoista.

Rekisteriin tallennetaan sydäniskurin sijainti, saatavuus, yhteyshenkilön nimi tai nimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhteyshenkilö valitsee itse, näkyvätkö yhteyshenkilön nimi- tai nimiketieto ja/tai puhelinnumero defi.fi-palvelussa ja Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovelluksessa julkisesti. Yhteyshenkilö määrittelee itse, voidaanko tiedot luovuttaa tutkimuskäyttöön.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sydäniskurin omistaja, haltija tai yhteyshenkilö lisää itse laitteensa rekisteriin ja päivittää tiedot tarvittaessa. Järjestelmä lähettää yhteyshenkilölle pyynnön tarkistaa tietojen ajantasaisuus sähköpostitse kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Sydäniskurin yhteyshenkilö määrittelee itse näkyvätkö hänen nimi- tai nimiketietonsa ja/tai puhelinnumeronsa defi.fi-palvelussa ja Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovelluksessa julkisesti. Samoin hän määrittelee, voidaanko tiedot luovuttaa tutkimuskäyttöön.

Rekisterinpitäjän puolesta henkilötietojen käsittelijänä toimii Digia Finland Oy. Hätäkeskuslaitos on tehnyt 112 Suomi -sovelluksen yhteistyössä Digian kanssa. 112 Suomi -sovellukseen menevät tiedot sijaitsevat Digian palvelimella. Digia on suomalainen tietotekniikkayritys, joka toimittaa tietojärjestelmiä muun muassa eri turvallisuusviranomaisille.

Sydänliitto ei luovuta tai siirrä rekisteriin sisältyviä tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille ilman rekisterissä olevan henkilön lupaa.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteritietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työnkuvaan rekisterin käsittely sisältyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Sydäniskurin yhteyshenkilöllä on oikeus itse tarkistaa ja päivittää itseään koskevat tiedot kirjautumalla omilla tunnuksillaan defi.fi-palveluun.

Yhteyshenkilöllä on oikeus ottaa sydäniskuria ja yhteyshenkilöä koskevat tiedot pois rekisteristä. Yhteyshenkilöllä on oikeus valita, näkyvätkö hänen nimi- tai nimiketietonsa ja/tai puhelinnumeronsa defi.fi-palvelussa ja Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovelluksessa julkisesti. Jos yhteyshenkilö on vaihtunut, sydäniskurin omistajalla tai haltijalla on oikeus pyytää rekisterin-pitäjää poistamaan virheelliset tiedot rekisteristä.

Yhteyshenkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kunnes sydäniskurin yhteyshenkilö poistaa itse tietonsa tai pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot. Jos yhteyshenkilöön ei saada yhteyttä, rekisterinpitäjä pyrkii selvittämään uuden yhteyshenkilön tiedot ja poistaa tämän jälkeen vanhentuneet yhteystiedot.