Takaisin

Rekisteri sydäniskureista

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Suomen Sydänliitto ry

Oltermannintie 8, PL 50

00621 HELSINKI

puh. 09 752 7521

Rekisterin nimi

Defi.fi-rekisteri

Yhteyshenkilö

Mari Blek-Vehkaluoto, kehittämispäällikkö

Suomen Sydänliitto ry

PL 50

00621 HELSINKI

p. 050 325 5633

sähköposti mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Defi.fi-rekisteri on tietokanta, johon kerätään sijainti-, saatavuus- ja yhteyshenkilötiedot Suomen defibrillaattoreista eli sydäniskureista. Tarkoitus on, että lähin sydäniskuri löytyy elvytystilanteessa nopeasti. Rekisteri perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen kuuluvat luonnolliset henkilöt ovat itse lisänneet tiedot rekisteriin.

Järjestelmä lähettää sähköpostitse sydäniskurin yhteyshenkilölle pyynnön tarkistaa tietojen ajantasaisuus kerran vuodessa. Yhteyshenkilöille voidaan myös lähettää defi.fi-rekisteriin tai elvytykseen liittyvää tietoa, ja heihin voidaan ottaa yhteyttä defi.fi-rekisteriin tai elvytykseen liittyvissä asioissa.

Rekisterin hallinnoinnista vastaavat Suomen Punainen Risti, Suomen Elvytysneuvosto ry ja Suomen Sydänliitto ry. Suomen Sydänliitto ry toimii rekisterinpitäjänä.

Rekisterin tietosisältö

Maallikkokäyttöön tarkoitetun sydäniskurin omistaja tai haltija lisää itse laitteen rekisteriin. Rekisteröiminen on vapaaehtoista.

Rekisteriin tallennetaan sydäniskurin sijainti, saatavuus, yhteyshenkilön nimi tai nimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhteyshenkilö valitsee itse, näkyykö yhteyshenkilön nimi- tai nimiketieto ja puhelinnumero defi.fi-palvelussa julkisesti. Yhteyshenkilö määrittelee itse, voidaanko tiedot luovuttaa kolmansille osapuolille tutkimus- tai viranomaiskäyttöön.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sydäniskurin omistaja tai haltija lisää itse laitteensa rekisteriin, ja myös päivittää tiedot tarvittaessa. Järjestelmä lähettää sähköpostitse yhteyshenkilölle pyynnön tarkistaa tietojen ajantasaisuus kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Sydäniskurin yhteyshenkilö määrittelee itse näkyvätkö hänen nimi- tai nimiketietonsa ja puhelinnumeronsa defi.fi-palvelussa julkisesti. Yhteyshenkilö voi myös itse määritellä, voidaanko tiedot luovuttaa tutkimus- tai viranomaiskäyttöön.

Sydänliitto ei luovuta tai siirrä rekisteriin sisältyviä tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille ilman rekisterissä olevan henkilön lupaa.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteritietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työnkuvaan rekisterin käsittely sisältyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Sydäniskurin yhteyshenkilöllä on oikeus itse tarkistaa ja päivittää itseään koskevat tiedot kirjautumalla omilla tunnuksillaan defi.fi-palveluun.

Yhteyshenkilöllä on oikeus ottaa sydäniskuria ja yhteyshenkilöä koskevat tiedot pois rekisteristä. Yhteyshenkilöllä on oikeus valita, näkyykö hänen nimi- tai nimiketietonsa ja puhelinnumeronsa defi.fi-palvelussa julkisesti. Jos yhteyshenkilö on vaihtunut, sydäniskurin omistajalla tai haltijalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan virheelliset tiedot rekisteristä.

Yhteyshenkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kunnes sydäniskurin haltija, omistaja tai yhteyshenkilö poistaa itse tietonsa tai pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot. Jos yhteyshenkilöön ei saada yhteyttä, rekisterinpitäjä pyrkii selvittämään uuden yhteyshenkilön tiedot ja poistaa tämän jälkeen vanhentuneet yhteystiedot.