Takaisin

Rekisteri sydäniskureista

Vad ska jag göra om jag ser någon falla till marken eller hittar någon liggande på marken?

1. Kan du väcka personen? Tala till personen och ruska om hen.

2. Om personen inte vaknar, ring 112 och följ nödcentralens anvisningar. Koppla på telefonens högtalarfunktion och fortsätt att hjälpa. Kolla om personen andas normalt. Om inte, börja bröstkompressioner. Om flera hjälpare finns på plats, hämtar en av dem en hjärtstartare.

3. Tryck 30 gånger hårt och snabbt på mitten av bröstbenet. Blås sedan mun-mot-mun två gånger, om du kan. Se och lyssna på rytm för återupplivning.

4. Slå på hjärtstartaren och följ röstanvisningarna.

5. Blotta bröstkorg och fäst elektroderna såsom bilderna visar. Därefter meddelar hjärtstartaren om en elstöt behövs. Hjärtstartaren uppmanar ”irti potilaasta” (”rör inte patienten”) och då ska du trycka på den blinkande knappen.

6. Fortsätt återupplivningen genast efter elstöten. Låt elektroderna sitta kvar och fortsätt med återupplivningen tills hjärtstartaren ger ytterligare anvisningar. Fortsätt med återupplivningen tills personen vaknar eller tills akutvårdspersonalen ger tillstånd att sluta.

Se närmare återupplivningsanvisningaroch en video om basal hjärt-lungräddning av vuxen. Öva och repetera dina återupplivningsfärdigheter regelbundet. Första hjälpen-kurser ger dig större säkerhet.

Hjälp modigt när någon får hjärtstillestånd

När en människas hjärta slutar slå, behövs hjälp snabbt.

Kranskärlssjukdom eller någon annan hjärtsjukdom är vanligen den bakomliggande orsaken till hjärtstillestånd hos vuxen. Den vanligaste rytmstörningen som stoppar blodflödet är kammarflimmer. Då ska återupplivning (hjärt-lungräddning) genast påbörjas och hjärtstartare (defibrillator) hämtas omgående.

Vid hjärtstillestånd brukar den första hjälparen vara en förbipasserande person. Därför är det klokt att lära sig hur återupplivning går till och hur hjärtstartare används. Vem som helst får och kan använda hjärtstartare – apparaten instruerar hjälparen.

Den drabbades utsikter till återhämtning beror främst på hur lång tiden mellan hjärtstilleståndet och inledd återupplivning är. Effektiva bröstkompressioner upprätthåller blodcirkulationen delvis, men för att få bukt med rytmstörningen som eventuellt ligger bakom hjärtstilleståndet behövs en elstöt som hjärtstartaren ger. Om bröstkompressioner och defibrillering inleds inom 3–5 minuter, klarar sig upp till tre av fyra personer som varit livlösa.

Apparaten har bildanvisningar för hur elektroderna ska fästas på den bara huden på bröstkorgen. Hjärtstartaren ger användaren röstanvisningar. Du kan inte skada någon med en hjärtstartare.

Vid återupplivning kan du inte göra några fel. Ring 112, påbörja återupplivningen och använd hjärtstartare, om möjligt. Om du är osäker, får du anvisningar av nödcentralens personal.